CLO_128:

1 2007

:

shang4 ce4suo3
shua1ya2
xi3 shou3 gen1 xi3 lian3
huan4 yi1fu2
shu1 tou2fa3

:

shng csu
shuy
x shu gn x lin
hun yf
sh tuf

: .

PDF: ��������� ������ ��������� Pinyin ������ ������������� ��������� ������ ����������� ��������� ������ ������� ������������ ���������

��������� ��� �� podpress CLO_128 [4: 47m]: | |

CLO_127:

30 2007

:

: Ni3 yao4 dao4 na3li3;
: Wo3 yao4 dao4 Nan2tou2.
: Ni3 xiang3 yao4 zuo4 ji3 dian3 de che1;
: Wo3 zai4 gan3 shi2jian1. Qing3wen4, wang3 Nan2tou2 de xia4 yi1 ban1 che1 she2me shi2hou4 hui4 dao4;
: Wu3 fen1zhong1 yi3hou4 jiu4 you3 yi1 ban1.
: Na4 tai4 hao3 LE! Wo3 yao4 mai3 yi1 zhang1.
: Hao3, yao4 dan1 cheng2 piao4 hai3shi4 lai2 hui2 piao4;
: Dan1 cheng2 jiu4 hao3 LE.
: Hao3, liang3 bai3 wu3 shi2 kuai4.
: Hao3, gei3 ni3 san1 bai3 kuai4.
: Zhao3 ni3 wu3 shi2 kuai4.
: Xie4 xie.

:

: N yo do nl;
: W yo do Nntu.
: N xing yo zu j din de ch;
: W zi gn shjin. Qngwn, shhu y bn ch shme hu do wng Nntu de xi;
: Yhu ji yu y bn W fnzhng.
: N ti ho LE! W yo mi y zhng.
: Ho, yo dn chng pio hish li hu pio;
: Dn chng ji ho LE.
: Ho, ling bi w sh kui.
: Ho, gi n sn bi kui.
: Zho n w sh kui.
: Xi xie.

: .

PDF: ��������� ������ ��������� Pinyin ������ ������������� ��������� ������ ����������� ��������� ������ ������� ������������ ���������

��������� ��� �� podpress CLO_127 [9: 24m]: | |

CLO_126:

27 2007

:
:
Tai2zhong1 shi4, bei3 qu1, Wu3 quan2 xi1 lu4, 192 hao4. 7 lou2 - 12 hao4

:
bei3
nan2
dong1
xi1

:
:
Tzhng sh, bi q, W qun x l, 192 ho. 7 lu - 12 ho

:
bi
nn
dng
x

: .

PDF: ��������� ������ ��������� Pinyin ������ ������������� ��������� ������ ����������� ��������� ������ ������� ������������ ���������

��������� ��� �� podpress CLO_126 [6: 06m]: | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
2006-2008 ChineseLearnOnline.com. .

Podcasts 2.5 .
/ Voloer - www.voloer.com