CLO_154:

8 2007

:
ji4jie2
chun1tian1
qiu1tian1
liang2
wen1nuan3
xue3

:
jji
chntin
qitin
ling
wnnun
xu

: .

PDF: ��������� ������ ��������� Pinyin ������ ������������� ��������� ������ ����������� ��������� ������ ������� ������������ ���������

��������� ��� �� podpress CLO_154 [4: 36m]: | |

CLO_153:

5 2007

:
: Lao3shi1, wo3de kao3shi4 xie3 wan2 LE.
: Hen3 hao3. Ni3 hen3 cong1ming2.
: Wo3 ke3yi3 gen1 bie2de tong2xue2 liao2tian1 ;
: Bu4 xing2! Hai2you3 ren2 hai2mei2 xie3 wan2. Suo3yi3 ni3 yao4 an1jing4 yi1dian3 rang4 ta1men zhuan1xin1 xie3 wan2.
: Na4 wo3 xian4zai4 ying1gai1 zuo4 shen2me;
: Ni3 xian4zai4 ke3yi3 xian1 xie3 ni3de hui2jia1 gong1ke4, zhe4 yang4 ni3 jin1tian1 wan3shang4 jiu4 ke3yi3 zoa3 yi1dian3 xiu1xi2 LE.
: Hao3, wo3 zhi1dao4 LE.

:
: Losh, wde kosh xi wn LE.
: Hao Hn. N hn cngmng.
: W ky gn bide tngxu liotin ;
: B xng! Himi xi wn Hiyu rn. Suy n yo njng ydin rng zhunxn xi wn.
: Ynggi zu xinzi N w shnme;
: Xinzi ky xin xi nde N huji gngk, zh yng n jntin wnshng ji ky zo ydin xixi LE.
: Ho, w zhdo LE.

: .

PDF: ��������� ������ ��������� Pinyin ������ ������������� ��������� ������ ����������� ��������� ������ ������� ������������ ���������

��������� ��� �� podpress CLO_153 [7: 44m]: | |

CLO_152:

3 2007

:
shang4ke4
xia4ke4
hui2jia1
an1jing4
ju3shou3
zhuan1xin1
gong1ke4
kao3shi4

:
shngk
xik
huji
njng
jshu
zhunxn
gngk
kosh

: .

PDF: ��������� ������ ��������� Pinyin ������ ������������� ��������� ������ ����������� ��������� ������ ������� ������������ ���������

��������� ��� �� podpress CLO_152 [5: 15m]: | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
2006-2009 ChineseLearnOnline.com. .

Podcasts 2.5 .
/ Voloer - www.voloer.com