CLO_100 : Vi har mye tid

Kan 11, 2007

Dialog : Antall
Et : Ni3 xiang3 chi1 shen2me ?
B : Qing3 deng3 yi1xia4. Wo3 xiang3 xian1 qu4 xi3shou3jian1. Qing3wen4, ni3 zhi1dao4 xi3shou3jian1 zai4 na3r ?
Et : Xiang4 qian2 zou3. You4bian1 de die44r ge men2 jiu4 shi4.
B : Xie4xie. Deng3 wo3 hui2lai2 zai4 dian3 cai4.
Et : Mei2 wen4ti2. Wo3men you3 de shi4 shi2jian1.

Dialog : Toner
Et : Ni xiang chi shénme ?
B : Qing deng yixià. Wo xiang xian qù xishoujian. Qingwèn, ni zhidào xishoujian zài nar ?
Et : Xiàng qián zou. Yòubian de dìèr ge mén jiù shì.
B : Xièxie. Deng wo huílái zài dian cài.
Et : Méi wèntí. Kvinner du de shì shíjian.

Premie On-line Innhold : Vær så snill å logg seg inn eller abonner Å sikte innholdet under.

PDF Bemerker : Vokabular Fullfør Pinyin Transkripsjon Fullfør Forenklet Transkripsjon Fullfør Tradisjonell Transkripsjon Komplett Engelsk oversatte Transkripsjon Podcast Anmeldelse Ny forenklet karakterer Alle forenklede karakterer Ny tradisjonell karakterer Alle tradisjonelle karakterer

ikon for podpress CLO_100 Æ10:31må: Lek Nå | Lek i Popup | Download

CLO_099 : Jeg glemte mine nøkler

Kan 9, 2007

Dialog : Antall
Et : Wo3 you3 yi2ge ma2fan.
B : Zen3me le ?
Et : Wo3 cai2 xiang3 qi3 lai2. Wo3de yao4shi wang4 zai4 peng2you3 jia1 le.
B : Na4 zen3me ban4 ?
Et : Mei2 guan1xi4. Wo3 ke3yi3 zai4 lin2ju1 jia1 deng3 wo3 zhang4fu hui2lai2.

Dialog : Toner
Et : Wo du yíge máfan.
B : Zenme le ?
Et : Wo cái xiang qi lái. Wode yàoshi wàng zài péngyou jia le.
B : Nà zenme bàn ?
Et : Méi guanxì. Wo keyi zài línju jia deng wo zhàngfu huílái.

Premie On-line Innhold : Vær så snill å logg seg inn eller abonner Å sikte innholdet under.

PDF Bemerker : Vokabular Fullfør Pinyin Transkripsjon Fullfør Forenklet Transkripsjon Fullfør Tradisjonell Transkripsjon Komplett Engelsk oversatte Transkripsjon Podcast Anmeldelse Ny forenklet karakterer Alle forenklede karakterer Ny tradisjonell karakterer Alle tradisjonelle karakterer

ikon for podpress CLO_099 Æ8:42må: Lek Nå | Lek i Popup | Download

CLO_098 : Jeg fører didn’t noen forandring

Kan 7, 2007

Dialog : Antall
Et : Wo3 xiang3 mai3 yi2 fen4 bao4zhi3. Dan4shi4 wo3 mei2 dai4 ling2qian2. Ni3 you3 ma ?
B : Rang4 wo3 kan4 kan : La meg ser. Wo3 zhi3 sheng4xia4 yi1dian3r. Wo3 jue2de bu2 gou4.
Et : Bu2 zhong4yao4. Wo3 ke3yi3 xia4ci4 zai4 mai3.

Dialog : Toner
Et : Wo xiang mai yí fèn bàozhi. Dànshì wo méi dài língqián. Ni du ma ?
B : Ràng wo kàn kan : La meg ser. Wo zhi shèngxià yidianr. Wo juéde bú gòu.
Et : Bú zhòngyào. Wo keyi xiàcì zài mai.

Premie On-line Innhold : Vær så snill å logg seg inn eller abonner Å sikte innholdet under.

PDF Bemerker : Vokabular Fullfør Pinyin Transkripsjon Fullfør Forenklet Transkripsjon Fullfør Tradisjonell Transkripsjon Komplett Engelsk oversatte Transkripsjon Podcast Anmeldelse Ny forenklet karakterer Alle forenklede karakterer Ny tradisjonell karakterer Alle tradisjonelle karakterer

ikon for podpress CLO_098 Æ8:28må: Lek Nå | Lek i Popup | Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
?
Plasserer/tema ved Voloer Gruppe - www.voloer.com