CLO_372:

5- 2009

:
da4lu4
Zhong1hua2 Ren2min2 Gong4he2guo2
Chang2jiang1
Huang2he2
zhong4shi4
yi3ji2
gu4xiang1
Wan4li3 Chang2cheng2
guang1ungke4
ju3ban4

:
dl
Zhnghu Rnmn Gnghgu
Chngjing
Hungh
zhngsh
yj
gxing
Wnl Chngchng
gungungk
jbn

- : logon .

����� ��� podpress CLO_372 [9: 16m]: | |

CLO_371:

3- 2009

:
tong2xing2
zhan4
zi4you2xing2
zhe2kou4
di3
bao4ming2
nan2de2
cuo4guo4

:
tngxng
zhn
zyuxng
zhku
d
bomng
nnd
cugu

- : logon .

����� ��� podpress CLO_371 [4: 50m]: | |

CLO_Podcast_Update: 2009

29- 2009

- 371, 3-
- - 7
- 6 -, , pdfs
- iPod Flashcard
-
- 2+ rerecorded
- 1, rerecorded N/A
- CLO ,
- CLO, podcast

����� ��� podpress CLO_PU38 [2: 50m]: | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
ChineseLearnOnline.com 2006-2008. .

Podcasts 2.5 .
/ Voloer - www.voloer.com