Jevn 1 (On-line innhold : 1 til 10 /Leksjon MP3s: 1 til 60)
Jevn 2 (On-line innhold : 61 til 70 /Leksjon MP3s: 61 til 120)
Jevn 3 (On-line innhold : 121 til 130/Leksjon MP3s: 121 til 180)
Jevn 4 (On-line innhold : 181 til 190/Leksjon MP3s: 181 til 240)
Jevn 5 (On-line innhold : 241 til 250/Leksjon MP3s: 241 til 300)
Jevn 6 (On-line innhold : 301 til 310/Leksjon MP3s: 301 til 360)
Jevn 7 (On-line innhold : 361 til 370/Leksjon MP3s: 361 til 420)