CLO_409:

13 2009

:
yin1yue4hui4
dian3zhong1
zhong1tou2
jie2mu4
yan3chu1
wo4shou3
dui4

:
ynyuhu
dinzhng
zhngtu
jim
ynch
wshu
du

: .

��������� ��� �� podpress CLO_409 [13: 08m]: | |

CLO_408:

11 2009

:
Bo2lin2
gao1su4gong1lu4
tie3lu4
shi2zi4lu4kou3
zheng4zhi4
Dong1de2
Xi1de2
tong3yi1
zhi1yi1
ling3dao3
jian1chi2

:
Bln
gosgngl
til
shzlku
zhngzh
Dngd
Xd
tngy
zhy
lngdo
jinch

: .

��������� ��� �� podpress CLO_408 [9: 38m]: | |

CLO_407:

9 2009

:
shi2
shi2tou
she2

:
sh
shtou
sh

: .

��������� ��� �� podpress CLO_407 [6: 04m]: | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
2006-2009 ChineseLearnOnline.com. .

Podcasts 2.5 .
/ Voloer - www.voloer.com