CLO_209: Banen in het verleden, Het Heden en de Toekomst

Woordenschat: Aantallen
Nian2qing1
Bi4ye4
Gai3bian4
Re4men2
Chu1xian4
Jie1shou4

Woordenschat: De Tekens van de toon
Ninqīng
By
Gǎibin
Rmn
Chūxin
Jiēshu

pictogram voor podpress CLO_209 [5: 07m]: Spel nu | Spel in Popup | Download

Verlaat een Antwoord

2006-2008 ChineseLearnOnline.com. Alle Voorgebe*houde Rechten.