CLO_185: Pret met Grammatica

Woordenschat: Aantallen
Wen2fa3
Ming2ci2
Dong4ci2
Xing2rong2ci2
Liang4ci2

Woordenschat: De Tekens van de toon
Wénfǎ
Míngcí
Dòngcí
Xíngróngcí
Liàngcí

pictogram voor podpress CLO_185 [6: 45m]: Spel nu | Spel in Popup | Download

Verlaat een Antwoord

© 2006-2007 ChineseLearnOnline.com. Alle Voorgebe*houde Rechten.